venerdì 27 febbraio 2009

Grazii Gesù!

Mi scuraggiu spissu pi' li tanti fatichi:
fazzu li cussi pu 'ncivu di pani,
ma chiddu chi resta sunnu sulu muddichi!
Ma Tu, sa sempri truvari comu poggiri 'a mani,
'na spinta, un segnu, 'na parola.......
E jò, mi rimettu, subitu prontu, a navigari.© Francesco

Messaggio

© Enfants de Medjugorje 2018 Questo testo può essere divulgato a due condizioni: 1) non cambiare alcuna parola del testo, 2) citare l&#...