venerdì 27 febbraio 2009

Grazii Gesù!

Mi scuraggiu spissu pi' li tanti fatichi:
fazzu li cussi pu 'ncivu di pani,
ma chiddu chi resta sunnu sulu muddichi!
Ma Tu, sa sempri truvari comu poggiri 'a mani,
'na spinta, un segnu, 'na parola.......
E jò, mi rimettu, subitu prontu, a navigari.© Francesco